Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satu pekerjaan yang kini

Sebagai seorang digital marketing atau pengguna yang berkutat dibidang content maarketing penting sekali untuk mengetahui beberapa istilah dalam digital marketing.